NASI SPECJALIŚCI - KOSZALIN    


mgr Małgorzata Rusiak                              
tel.: 794 695 202
psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany trener rozwoju osobistego

Jest psychologiem i psychoterapeutą. Pracuje w nurcie integracyjnym, łączącym podejście psychodynamiczne z podejściem poznawczo - behawioralnym. Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii pod superwizją uzyskała w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie jest w trakcie zdobywania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Od wielu lat pracuje z osobami dorosłymi mającymi kłopoty w związkach i innych relacjach interpersonalnych, z osobami doświadczającymi stanów lękowych, nerwic, zaburzeń nastroju w tym depresji, czy zaburzeń zachowania. Pomaga ofiarom przemocy. Zapewnia wsparcie w sytuacjach kryzysowych.
Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami okresu dojrzewania i z problemami rozwojowymi zdobywała min. pracując w różnych placówkach oświatowych (np. gimnazja w Koszalinie, Sianowie, Bobolicach). Pomaga również rodzicom zmagającym się z problemami wychowawczymi.
Jest również doświadczonym trenerem rozwoju osobistego. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne oraz szkolenia i warsztaty psychologiczne zarówno dla osób indywidualnych, chcących rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, jak i osób z obszaru biznesowego, chcących podnieść własne kompetencje zawodowe.
Współpracuje z wieloma instytucjami na terenie Koszalina i okolic. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Najważniejsze szkolenia:

  1. Studia podyplomowe Szczegółowe problemy psychoterapii, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2015-2017 r.
  2. Studia podyplomowe z zakresu Podstaw psychoterapii uprawniające do prowadzenia psychoterapii pod superwizją, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2013-2015 r.

UMÓW WIZYTĘ
Gabinet w Koszalinie - mgr Małgorzata Rusiak

    tel.: 794 695 202
    email: dobraterapia@wp.pl

 mgr Jędrzej Giełda                                     
tel.: 517 593 505
psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

Jest psychologiem i psychoterapeutą. Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii pod superwizją uzyskał w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie jest w trakcie zdobywania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując uprawnienia do pracy psychologicznej z osobami zmagającymi się z zaburzeniami seksualnymi.
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując od 2007 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Legnicy na stanowisku psychologa i terapeuty, jako psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Głogowie, a od 2015 kierując Zespołem Interwencji Kryzysowej w Legnicy. Współpracował z licznymi instytucjami na terenie Legnicy i Dolnego Śląska, między innymi prowadząc warsztaty psychoedukacyjne, szkolenia z zakresu psychologii dla różnych grup zawodowych, treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców, konsultacje dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków. Prowadził konsultacje i psychoterapię osób dorosłych w Centrum Psychoterapii i Seksuologii ACTUS w Legnicy. Jako biegły sporządzał opinie sądowo-psychologiczne na potrzeby Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Legnicy, a także uczestniczył w przesłuchaniach małoletnich świadków. Prowadzi programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Prowadził zajęcia dla studentów resocjalizacji z zakresu pracy psychologicznej i pedagogicznej z osobami skazanymi. Pracował w Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień „Radzimowice” w Szklarskiej Porębie jako terapeuta, prowadząc konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe.
Pracuje take z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi i wychowawczymi.
W Gabinecie Dobrej Terapii w Koszalinie zajmuje się przede wszystkim konsultacjami i psychoterapią osób dorosłych i młodzieży oraz pracą z rodzicami dotyczącą radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, także w obszarze seksualności.

Najważniejsze szkolenia:

  1. Studia podyplomowe Szczegółowe problemy psychoterapii, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2015-2017 r.
  2. Studia podyplomowe z zakresu Podstaw psychoterapii uprawniające do prowadzenia psychoterapii pod superwizją, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2013-2015 r.


UMÓW WIZYTĘ

Gabinet w Koszalinie - mgr Jędrzej Giełda

    tel.: 517 593 505

    email: gabinetdobrejterapii2@gmail.com

 


   

Kontakt:
75-034 KOSZALIN
ul. Dzieci Wrzesińskich 19A lok. 12
tel. 794 695 202
dobraterapia@wp.pl


87-100 TORUŃ
ul. Wysoka 16/4
tel. 515 775 524
dobra.terapia@wp.pl

Każdemu w życiu zdarzają się sytuacje, w których ciężko jest poradzić sobie samemu. Szukamy wówczas pomocy u bliskich, znajomych.
To naturalne.
Jednak nie ze wszystkimi problemami jesteśmy w stanie zmierzyć się samodzielnie. Gdy trudności są na tyle duże, że przytłaczają, czujemy się wobec nich bezsilni, wtedy dobrym pomysłem jest wizyta u specjalisty -
psychologa, psychoterapeuty.